Ogólne warunki sprzedaży (OWS)
Prezentacja strony internetowej

Strona internetowa jest dostępna pod adresem www.byrna-defense.com jest obsługiwany przez spółkę Alliance (Swat Defense), wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 422828566, z siedzibą pod adresem 2 impasse Paul Séjourné, 66350, Toulouges.

Oferowane produkty i usługi

Strona oferuje broń pneumatyczną na sprzedaż osobom pełnoletnim, które ukończyły 18 lat. Wszystkie produkty oferowane na stronie są zgodne z przepisami regulującymi sprzedaż broni pneumatycznej w jurysdykcji, w której firma jest zarejestrowana.

Kontrole

Klienci mogą składać zamówienia na stronie internetowej wybierając produkty, które chcą kupić i przechodząc do płatności online. Każde zamówienie zatwierdzone przez klienta jest traktowane jako umowa sprzedaży pomiędzy firmą a klientem.

Dostawa

Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres dostawy podany przez klienta podczas składania zamówienia. Firma zobowiązuje się do dostarczenia produktów tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 15 dni od złożenia zamówienia.

Gwarancja

Pistolety pneumatyczne oferowane na stronie internetowej korzystają z prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w artykułach L. 217-4 i następnych kodeksu konsumenckiego. Jeżeli dostarczony produkt jest wadliwy, klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu lub rozstrzygnięcia sprzedaży

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z postanowieniami art. L. 221-18 kodeksu konsumenckiego, klient ma 14 dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy od daty otrzymania zamówionych produktów, bez konieczności uzasadniania swoich powodów ani płacenia jakichkolwiek kar, z wyjątkiem kosztów zwrotu.

Ogólne warunki użytkowania (OWU)
Prezentacja strony internetowej

Strona internetowa jest dostępna pod adresem www.byrna-defense.com jest obsługiwany przez firmę Alliance (Swat Defense), wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 422828566, z siedzibą pod adresem 2 impasse Paul Séjourné, 66350, Toulouges. Korzystanie z tej strony internetowej podlega niniejszym ogólnym warunkom użytkowania.

Zawartość strony internetowej

Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie były dokładne i aktualne. Nie może jednak zagwarantować kompletności, dokładności czy aktualności informacji zamieszczonych na stronie.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy tworzące stronę internetową (teksty, obrazy, filmy itp.) są chronione prawem własności intelektualnej. Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja, modyfikacja, włączanie, tłumaczenie, wprowadzanie do obrotu, w części lub w całości, treści strony internetowej, w jakimkolwiek procesie i na jakimkolwiek nośniku, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy jest surowo zabronione.

Hiperłącza

Witryna może zawierać linki hipertekstowe do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Firma nie ma możliwości sprawdzenia zawartości dostępnych w ten sposób stron internetowych i w związku z tym nie ponosi za ten fakt żadnej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność

Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika, a wynikające albo z używania sprzętu, który nie spełnia zalecanych zastosowań, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności z urządzeniem lub akcesorium, które nie pochodzi z jej marki.

Zmiana ogólnych warunków użytkowania

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Zmiany te są publikowane poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej i są uważane za zaakceptowane bez zastrzeżeń przez każdego użytkownika, który uzyska dostęp do strony internetowej po ich umieszczeniu.