Majitel a vydavatel stránek: Alliance SAS.

Hostitel: OVH SAS, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francie

Účelem webových stránek byrna-defense.com je poskytovat informace o produktech a službách nabízených společností Alliance SAS. Informace uvedené na těchto stránkách jsou aktuální v době jejich zveřejnění. Společnost Alliance SAS si vyhrazuje právo je kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.

Informace obsažené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti Alliance SAS a jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví. Jakákoli reprodukce, použití, další šíření nebo uvádění na trh, a to i částečné, těchto informací bez předchozího písemného souhlasu společnosti Byrna Technologies Inc. je přísně zakázáno.

Hypertextové odkazy na těchto stránkách mohou vést na webové stránky publikované a/nebo spravované třetími stranami. Alliance SAS odmítá veškerou odpovědnost za přístup, používání a obsah těchto stránek.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Uživatelé webových stránek byrna-defense.com potvrzují, že se seznámili s tímto právním upozorněním a zavazují se ho respektovat.

Tyto stránky podléhají francouzským zákonům. V případě sporu mají výlučnou pravomoc francouzské soudy.